12/03/11

En aigües Mediterrànies … parlem en Mediterrani!!

Tots els dissabtes de 10:00 a 12:00 a Som Radio

La idea inspiradora del programa de ràdio “ En aigües Mediterrànies” és la de contribuir a la creació d’una idea unitària d’un espai comú de la mediterrània a través  de la seva cultura, la seva historia i podent informar de tot el que passa a tot el territori.
En els últims anys,  la àrea Mediterrània ha entrat en un debat social i polític per la seva transcendència geoestràtegica com a frontera de dos móns totalment diferents. A més a més ha entrat també a l’agenda política fent us de la expressió “ Euromediterrani” per indicar les relacions entre la Unió Europea y els altres països de la ribera sud com a dos actors polítics definits amb la lògica Nord-Sud. Encara que si mirem el passat, ens mostra que durant molts segles hem estat civilitzacions, pobles i cultures que seguíem una trajectòria comú.
El programa de ràdio que us presentem a continuació no pretén ser una altra cosa que donar una visió diferent de l’àrea Mediterrània, entenent-lo com espai comú unitari, vehicle de comunicació i intercanvi,  bressol de diferents destins, una imatge que és contraposa a la d’una idea de frontera de prejudicis i de divisions. 
“En Aigües Mediterrànies” neix amb l’objectiu de sensibilitzar la opinió pública catalana en la recuperació d’una identitat Mediterrània, fomentada i valoritzada amb dinàmiques històrico-culturals que amb el pas dels anys han produït  sincretismes i mútues integracions.
En el programa tractarem qualsevol tema relacionat amb l’espai cultural i històric mediterrani, no només amb la voluntat d’informar sobre la regió sinó també amb les ganes d’implicar-nos amb aquesta regió de la qual en formem part i amb la intenció de promoure el seu coneixement i la identitat mediterrània, per què res del que passi a la seva gent ens ha de ser indiferent.


Informatiu setmanal 25’ (Ariadna)
L’objectiu d’aquesta secció és de garantir la informació de tot el territori que comprèn el mediterrani. De tot el que succeeix tant a nivell polític com econòmic com social. Com també de tot allò que transcorre d’una banda amb un altra i que no se’n parla mai ja que trenca amb l’estatus quo de censura informativa que pateixen els mitjans de comunicació actuals catalans. Pretenem ser una eina de contrainformació.

Història 25’(Riccardo)
Aquesta secció del programa és titularà “Perspectives” i té com a objectiu contribuir a la construcció de la “idea mediterrània”,  treballant amb unes temàtiques transversals actuals elaborades en clau històrica. El marc teòric de referència és troba en el ram de la sociologia històrica que analitza com les societats s’han desenvolupat a través de la història. En definitiva la sociologia històrica concerneix les dinàmiques socials (el conflicte entre classes socials i el xo de sistemes polítics i econòmics) per explicar-nos com han sigut construïdes les institucions de govern i la gestió del poder. L’objectiu és estudiar el passat  a la llum del present, explicant  els paràmetres científics-socials que donen existència de la uniformitat de la història humana del Mediterrani.•. Cultura 25’ (Pascale)
Aquest apartat està dividida en dos parts; la primera (15’) que té l’objectiu de aprofundir sobre  un tema concret dins un gènere d’art (cinema, teatre, circ, música...) o un comentari i recomanació d’una lectura, sempre treballant amb unes temàtiques transversals; i una segona part(10’) que serà un Informatiu de l’agenda cultural mediterrània de Barcelona i l’àrea metropolitana.
Regions 25’ (Joana)
A l’apartat de “Regions” es parlarà d’una regió concreta del mediterrani que tingui algun tret en comú o comparteixi alguna característica tan històrica, cultural, lingüística com administrativa o política. La regió de la que es parli pot ser un estat, diferents regions de diferents estats, o varis estats a la vegada.1 commento:

Anonimo ha detto...

bravi!